Datová síť

  • Sítě LAN (Local Area Network) pokrývají v převážné většině prostory jedné budovy od jednotek až po desítky přípojných míst. Maximálně se může jednat o jednoduché propojení několika budov.
  • Síť LAN se skládá z aktivních prvků - switchů, které se starají o správnou cestu mezi počítači a pasivních prvků - kabely, zásuvky, konektory, které zajišťují přenos dat.

Co Vám nabízím?

  • Kabeláž LAN sítě.
  • Zapojení a úpravu kabeláže a zásuvek.
  • Přeměření datové sítě.